Ortopedická ambulance

MUDr. Pavel Pokorný

Typy kyčelních náhrad a způsoby jejich upevnění

Totální endoprotéza kyčle je operace, která má za úkol nahradit poškozenou část kyčelního kloubu. Operatérovi jsou k dispozici různé druhy náhrad a metody výměny kloubu. Naši operatéři u každého pacienta pečlivě zvažují jestli je operace nejvhodnější léčebný postup. Typy náhrad, metody upevnění a nové druhy materiálů jsou popsány níže:

Totální endoprotéza kyčle - Cementovaná náhrada

img2a   img2b

obrázek 2A, 2B

V roce 1962, Sir John Charnley použil malý (22 mm) nerezový ocelový balónek jako hlavičku, která byla nasazena na dřík vsunutý do stehenní kosti jako náhradu stehenní (femorální) části kloubu a jamku z vysoce molekulární umělé hmoty, která nahradila pánevní část kloubu (acetabulum). Obě tyto komponenty byly zajištěny do kosti pomocí tzv. kostního cementu. Několik generací vycházelo z těchto Charnleyho endoprotéz. V dnešní době je hlavička nabízena v různých velikostech a materiálech. Většina hlaviček je v současnosti vyráběna buď z kobalt-chromu nebo z keramického materiálu (Obrázek 2A a 2B).Na základě vědeckých výzkumů se však ukazuje, že dlouhodobé výsledky u mladších, aktivních pacientů s cementovanou náhradou nejsou uspokojivé. Po 10 - 15 letech totiž dochází u významného procenta operovaných k uvolňování jamky. Z toho důvodu není cementovaná náhrada vhodná pro mladé a aktivní pacienty.

Totální endoprotéza kyčle - Necementovaná náhrada

img3a   img3b

obrázek 3A, 3B

V současné době je všeobecně rozšířeno použití kloubních náhrad, které jsou speciálně konstruovány tak, aby mohly být implantovány do kosti bez použití cementu. Kost prorůstá do upraveného povrchu kovového implantátu. K tomuto záměru musí být kost pečlivě připravena, protože je nezbytný přesný kontakt implantátu s kostí. Příklad tohoto typu implantátů je na obrázcích 3a a 3B.

Od roku 1977, kdy byl tento typ implantátu představen v USA, bylo představeno mnoho modifikací necementovaných náhrad. Předpokládá se, že tyto náhrady mají delší životnost. Kandidáti na tento druh náhrady jsou většinou mladší a více aktivní lidé, než ti, kteří jsou kandidáti na cementovanou kyčel. Typ použité protézy závisí na anatomických poměrech operovaného kloubu.

Totální endoprotéza kyčle - Hybridní náhrada

img4a   img4b

obrázek 4A, 4B

O hybridní náhradě mluvíme tehdy, když jedna komponenta je připevněna bez cementu, obyčejně jamka, a jedna komponenta je připevněna cementem, obvykle dřík (Obrázky 4A a 4B). Tento typ nachází uplatnění stále častěji.

Totální endoprotéza kyčle - Hip resurfacing

Od ledna 2005 provádíme u indikovaných pacientů Hip resurfacing. Konstrukce implantátu se snaží maximálně anatomicky a biomechanicky přiblížit zdravému kyčelnímu kloubu. Je zde lepší předpoklad funkce po operaci. Indikace Hip resurfacingu je možná u pacientů, u kterých nejsou velké anatomické změny v oblasti kyčelního kloubu. Vhodná je rovněž u pacientů, u kterých je vzhledem k věku a úrovni pohybové aktivity implantace dříkové náhrady problematická, nebo je pravděpodobnost předčasného mechanického selhání.

Operace se provádí na boku, neresekuje se krček, opracovává se jen hlavice. Náhrada se tvarem a funkcí maximálně přibližuje fyziologické kyčli. Použité materiály mají dobrou toleranci zátěže a nízký otěr (kov-kov bez PE). Je zde předpoklad dlouhé – doživotní funkce.

Specifickými koplikacemi u této metody jsou nekróza zbytku hlavice nebo fraktura a poškození krčku.

Hip Resurfacing je nová operační metoda řešení coxarthrosy, implantát dává svou konstrukcí předpoklad lepšího funkčního výsledku. Případné mechanické uvolnění lze dobře řešit implantací klasické endoprotézy. Je to metoda, která při vhodné indikaci a precizním technickém provedení navrací pacienta do plnohodnotného aktivního života.

img5a   img5b

obrázek 5A, 5B

Ortopedická ordinace,   MUDr. Pavel Pokorný   -   ortopedickaordinace na ortopedickaordinace dot cz   -  tel: +420 608 771 934  -   Zbraslav: Žitavského 497,     Radotín: Sídliště 1100       [CNW:Counter]